Kalustonhallinnan vuositarkastus - Scheduled maintenances improve equipment safety

Vuositarkastuksilla parannetaan turvallisuutta

Kalustolle tehtävät säännölliset tarkastukset ovat olennainen osa kalustonhallintaa ja työturvallisuudesta huolehtimista. On selvää, että laitteiden, joiden varassa on vähintään käyttäjiensä tai muiden henkilöiden turvallisuus, on oltava täydellä varmuudella kunnossa koko ajan. Ja toki toimintavarmat laitteet ja ennalta arvaamattomien rikkoutumisten puuttuminen työpäivistä parantaa työn mukavuutta ja tuottavuutta ihan kaikenlaista kalustoa käytettäessä.

Esimerkiksi teatterissa useisiin laitteisiin liittyy lisäksi lakisääteisiä velvollisuuksia tarkastusten ja huoltojen hoitamiselle sekä niiden kirjaamiselle. Teatterin lavalla ei voi olla hengenvaarallisia nostolaitteita tai vaikkapa epäkunnossa olevia sähkökaapeleita. Laitekohtaiset tarkastus- ja huoltotiedot on pidettävä järjestelmällisesti tallessa, jotta turvallisuuden seuraaminen on hallinnassa, ja lisäksi viranomaiset voivat tarpeen tullen tarkastaa, että asiat hoidetaan määräysten mukaisesti.

Trail tarjoaa käyttäjilleen kattavan tavan huolehtia kalustonsa säännöllisistä tarkastuksista ja huolloista. Trailiin voi sekä tallentaa tiedot kaikista tehdyistä tarkastuksista että tehdä suunnitelmia tulevia tietyn väliajoin toistuvia tarkastuksia ja huoltoja varten. Trailin avulla vuositarkastuksien tiedot ovat helposti saatavilla ja käytettävissä, eikä niitä tarvitse erikseen etsiä esimerkiksi kalustoon liimatuista tarkastustiedoista. Tarkastuksista vastuussa olevat henkilöt pystyvät helposti seuraamaan turvallisuustilannetta ja suunnittelemaan tarvittavat tarkastukset ja huollot. Lisäksi heidän poissa olleessaan tai esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä kaikki tarvittavat tiedot ovat helposti myös muiden käytettävissä.