Tracking moving equipment

Kalustonhallinta rakennusalalla

Rakennusalalla ylimääräisiä kustannuksia muodostavat kalustohävikki, turhat kalustovuokrat ja työkalujen etsimiseen hukattu työaika. Modernilla kalustonhallintajärjestelmällä nämä ongelmat saadaan poistettua. Samalla parantuvat työmaan tuottavuus ja työturvallisuus.

Trailin tärkeimmät ominaisuudet rakennustyömaan kalustonhallintaan

Kaluston käytön seuranta, kalustotiedon läpinäkyvyys ja huoltojen tehokas hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä kalustonhallinnan ominaisuuksia rakennusalalla.

Kaikki kalustotieto yhdessä järjestelmässä

Trail kokoaa kaiken kalustoosi liittyvän tiedon yhteen pilvipalveluun, josta se on kaikkien asiaankuuluvien työntekijöiden saatavilla jatkuvasti ja paikasta riippumatta. Saatte ajantasaisen näkymän eri varastojen ja työmaiden kalustotietoon, jolloin voitte helposti siirtää kalustoa työmaiden välillä. Näin kaluston käyttöaste nousee ja turhat hankinnat ja vuokrat vähenevät. Samalla työmaan tulos paranee. Kalustotieto myös pysyy jatkuvasti ajan tasalla, kun sen käytöstä jää tiedot Trail-järjestelmään.

Trail Asset Management Mobile App
Trail Asset Management makes tracking equipment maintenances a breeze - Trail kalustonhallintajärjestelmällä kaluston huoltojen seuranta on helppoa

Lakisääteisten huoltojen ja tarkastusten hallinta sekä vikailmoitukset

Trailissa voit luoda huoltosuunnitelmia toistuville tarkastuksille ja huolloille. Huoltosuunnitelmilla varmistat, että lakisääteiset määräaikaishuollot tulee asianmukaisesti tehtyä ja että kalusto pysyy jatkuvasti toimintakykyisenä. Näin työturvallisuus paranee ja kalustoon liittyviä henkilövahinkoja voidaan välttää.

Lisäksi kalustossa ilmenevistä vioista voi ilmoittaa helposti Trail-sovelluksella. Kun työkalussa ilmenee vika, vian havaitsija tekee siitä välittömästi ilmoituksen skannaamalla laitteen viivakoodi- tai RFID-tunnisteen Trailin mobiilisovelluksella. Näin kalusto saadaan nopeasti huoltoon ja seisonta-ajat jäävät lyhyiksi.

Kalustovaraukset työmaille

Kun uusi työmaa on alkamassa, voit varata kaiken tarvittavan kaluston Trailissa. Trailin avulla varmistat, että tarvittava kalusto on saatavilla ja käyttökunnossa, eikä mitään oleellista kalustoa jää puuttumaan. Varausominaisuuden ansiosta kaluston käytöstä jää tarkat historiatiedot, minkä ansiosta kalustohävikki pienenee ja tulevat hankinnat voidaan suunnitella paremmin kuin koskaan aikaisemmin.

Eri työmaiden kalustovaraukset ovat näkyvillä yrityksesi Trailissa. Trailin kautta työnjohtajat voivat helposti lainata kalustoa läheisiltä työmailta ja välttää turhat kalustovuokrat ja -hankinnat.

Trail kalustonhallinta on helppokäyttöinen pilvipalvelu - Trail Asset management is a cloud-based SaaS

Klikkaa tästä nähdäksesi kaikki Trailin ominaisuudet

Toimitko rakennusalalla? Ota yhteyttä!

Emme rajoita kalusto- tai käyttäjämäärää, joten Trailin käyttö on huoletonta ja edullista.

Miksi kalustonhallinta rakennusalalla on tärkeää?

Toimivat työkalut ja rakennuskoneet ovat rakennustyömaan arvokkaimpia resursseja. Pienimmilläkin työmailla kalustoa on käytössä valtavasti, ja kalustohävikki on arkipäivää. Tästä seuraa turhia laitehankintoja ja -vuokria, joista aiheutuvat kulut rasittavat työmaan tulosta.

Valitettavan suuri osa työntekijöiden ajasta myös kuluu tuottamattomaan työhön kuten työkalujen etsimiseen. Pahimmillaan tämä johtaa sopimussakkoihin, kun sovitussa aikataulussa ei pysytä ja työn laatu kärsii kiireen vuoksi.

Työmaalla käytössä olevalle kalustolle on myös tehtävä lakisääteisiä tarkastuksia ja huoltoja työturvallisuuden takaamiseksi. Lain mukaan esimerkiksi henkilönostimet on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Ilman selkeää huoltojen hallintaa ja huoltopöytäkirjojen tallentamista tehtyjen tarkastusten todistaminen virkamiehille voi olla haasteellista. Vaarana myös on, että huollot jäävät epähuomiossa kokonaan tekemättä, jolloin työntekijöiden turvallisuus on uhattuna.

Systemaattisen kalustonhallinnan hyödyt

Yllä kuvatut ongelmat voidaan poistaa tehokkaalla kalustonhallinnalla. Suunnitelmallinen kalustonhallinta rakennusalalla parantaa työn tuottavuutta, laatua ja työturvallisuutta.

Kalustonhallinta rakennusalalla tarkoittaa ennen kaikkea työmaalla käytettävien arvokkaiden työkalujen käytön seurantaa. Seuranta pienentää hävikkiä ja helpottaa kaluston löytämistä. Kalustonhallintajärjestelmä Trail mahdollistaa yrityksen kalustotiedon jakamisen turvallisesti koko rakennusyrityksen henkilöstölle, jolloin kaluston etsimiseen käytetty aika vähenee.

Kalustotiedon läpinäkyvyys on myös avain turhien kalustovuokrien ja -hankintojen välttämiseen. Kun työnjohtajilla on ajantasainen näkymä kaikkeen yrityksen kalustoon, on heillä mahdollisuus lainata vapaana olevaa kalustoa muilta työmailta.

Kalustonhallintaan kuuluu ehdottomasti myös lakisääteisten huoltojen hallinta. Trailin ennakoiva huoltosuunnittelu ja vikailmoitukset varmistavat, että kalusto täyttää työturvallisuudelle asetetut standardit ja pysyy suorituskykyisenä jatkuvasti.

Pilvipohjaisella kalustonhallintajärjestelmä Traililla työmaan kalustonhallinta on helppo järjestää. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin siitä, miten teidän työmaillanne saadaan kalusto parhaalla mahdollisella tavalla seurantaan!

Asiakastarina:

Yleisradio

Yleisradion tuotantojen laajuus ja määrä asettaa tiukkoja vaatimuksia käytetyille kalustonhallintajärjestelmälle. Trailin avulla varauskäytännöt ovat helpottuneet merkittävästi ja kalustotieto on paremmin saatavilla kuin koskaan aiemmin. Työntekijät ovat myös omaksuneet helppokäyttöisen Trailin vaivatta, minkä ansiosta varastolla kaluston etsimiseen käytetty aika on pienentynyt.

Lue lisää

Kalustonhallinta on Ylellä tehokasta Trailin ansiosta - Finnish Broadcasting Company Yle uses Trail Asset Management and Tracking system