Kalustonhallinta on yrityksesi menestystekijä

Kalustonhallinta on 2020-luvun yrityksen menestystekijä

Kolme syytä, miksi yrityksen tulee seurata kalustoaan tarkasti

Maailmassa on meneillään muutos. 2020-luvun lähestyessä jatkuvasti kehittyvät mittaus- ja analyysimenetelmät auttavat yrityksiä tekemään dataan ja faktoihin perustuvia, aiempaa tarkempia päätöksiä. Yritykset, jotka valjastavat datan osaksi päätöksentekoaan kaikilla osa-alueillaan, menestyvät. Muiden kohtalona on jäädä jalkoihin.

Kalustonhallinta ei ole poikkeus. Jo nyt edistyneet yritykset keräävät kalustostaan tarkkaa mittaustietoa, jota hyödyntämällä ne luovat etumatkaa kilpailijoihinsa nähden.

Esimerkkinä mainitsen Suomen Kansallisoopperan. Heillä on viiden jalkapallokentällisen verran kalustoa varastoissaan, ja tällä kalustolla he toteuttavat pelkästään päänäyttämöllään noin 25 produktiota vuodessa. Kalustosta ja sen käytöstä keräämällään tiedolla Kansallisooppera pystyy varmistamaan, että tarvittava kalusto on saatavilla ja kunnossa, kalusto on tehokkaasti käytössä, ja että oikea kalusto toimitetaan varastolta kuhunkin produktioon ja takaisin mahdollisimman tehokkaasti. Toisin sanoen, yksityiskohtaiseen kalustotietoon perustuvat päätökset tehostavat Kansallisoopperan toimintaa ja parantavat sen kannattavuutta.

Miksi tämä kalustosta kerättävä tieto sitten on niin tärkeää, ja mihin sitä pitäisi käyttää? Annan sinulle kolme syytä ja niihin liittyvää vinkkiä, jotta myös sinä voit tehdä kalustonhallinnasta yrityksesi kilpailuedun.

 

1. Paremmat investointipäätökset

Investoinnit voivat ratkaista koko yrityksen olemassaolon. Onnistuneet investoinnit vievät yrityksiä menestykseen, kun taas epäonnistuneet tai väärin ajoitetut investoinnit saattavat kaataa yrityksiä.

Varmista, että sinulla on käytössäsi mahdollisimman tarkkaa dataa kalustostasi, jotta voit tehdä perusteltuja investointipäätöksiä. Modernin kalustonhallintajärjestelmän avulla saat koottua kaikki kalustoon liittyvät tiedot investointipäätösten tueksi. Tärkeimpiä tietoja ovat kaluston käyttöaste, sen tuottavuus, tiedot tehdyistä huolloista kustannuksineen sekä todellinen käyttöikä, joka voi poiketa merkittävästi laitteen kirjanpidollisesta poistoiästä.

Faktoihin perustuva investointisuunnittelu luo tukevan kivijalan yrityksesi kaluston tehokkaalle käytölle.

 

2. Kaluston käyttöasteen paraneminen

Kalusto on hankittu käyttöä varten ja varastossa lojuva laitteisto ei tuota yhtään mitään. Kaluston tehokas käyttö vaatii, että seuraat kaluston varausmääriä tarkasti ja tiedät missä kalusto sijaitsee ja miten kalustoa käytetään.

Saat nostettua kaluston käyttöastetta varmistamalla, että kalustotieto on koko organisaatiosi saatavilla. Kun kaikilla on pääsy tietoihin kalustosta, laitteiden saatavuudesta ja sijainneista, on heidän myös helpompi ottaa tarvitsemansa kalusto käyttöön. Arvokkaita laitteita jää varmasti käyttämättä, jos henkilöstö ei edes tiedä niiden olemassaolosta.

Tarkka tieto kaluston varauksista kertoo, mitä laitteistoa yrityksessäsi todellisuudessa käytetään ja mitä ei. Vähälle käytölle jäänyttä kalustoa ei kannata uusia, jolloin määrärahat voi käyttää paremmin tuottavan kaluston hankintaan.

Pisimmillään kaluston käyttöasteen maksimointi on viety yrityksissä, jotka ovat jakaneet osan kalustostaan kumppaniyritystensä kanssa. Tällöin omia puutteita voi täydentää kumppanin kalustolla, ja vastavuoroisesti oman käyttämättömän kaluston saa tuottamaan vuokraamalla sitä kumppaniyrityksille.

Tässä onnistuminen tosin vaatii kehittynyttä kalustonhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa kaluston jakamisen. Muuten vaarana on, että kalustot menevät sekaisin, eikä oma kalusto palaudukaan takaisin.

 

3. Kalusto pysyy suorituskykyisenä

Kattavaan kalustotietoon kuuluu ehdottomasti tiedot kalustolle tehdyistä ja sen tarvitsemista huolloista. Ennakoivalla ja järjestelmällisellä huoltosuunnittelulla varmistat, että kalusto huolletaan tasaisin väliajoin. Huoltamattoman kaluston elinkaari jää lyhyeksi, eikä se pysty tuottamaan yhtä hyvin kuin asianmukaisestii huollettu kalusto.

Teilläkin varmasti rikkoutuu laitteita jatkuvasti. Onko kaluston käyttäjillä mahdollisuus lähettää vikailmoituksia vastuuhenkilöille helposti? On nimittäin ensiarvoisen tärkeää, että vastuuhenkilöt saavat tiedon tarvittavasta huollosta välittömästi, jotta korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa nopeasti. Näin kaluston seisonta-ajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Rikkoutuneesta laitteesta on myös syytä välittää tieto laitteen seuraaville käyttäjille tai vuokraajille jotta he osaavat valmistautua korvaamaan tarvittaessa viallisen laitteen.

Monesti laitteisiin myös sisältyy lakisääteisiä velvollisuuksia säännöllisistä huolloista tai tarkastuksista. Ennakoivalla huoltosuunnittelulla varmistat, että lakisääteiset huollot tulee tehtyä ja kaluston käytön katkokset jäävät lyhyiksi. Samalla työturvallisuus paranee. Kun vielä pidät historiatiedon laitteille tehdyistä huolloista tallessa ja helposti saatavilla, pystyt osoittaamaan viranoimaisille helposti, että olette hoitaneet lakisääteiset huollot asianmukaisesti.

 

Yhteenveto

Kalustosi tarkka seuranta ja siitä kerätty mittaustieto auttavat sinua saamaan kalustostasi täyden hyödyn irti ja tekemään parempia investointipäätöksiä. Nykyaikana ei enää ole varaa pirstoa kalustotietoa ympäri organisaatiota lukemattomiin excel-tiedostoihin, paperilappusiin tai turvautua ihmisten muistiin. Kalustotiedon on oltava läpinäkyvää koko organisaatiolle, jotta tieto kulkee tehokkaasti ja jotta ymmärrys siitä, millaista kalustoa teillä oikeasti käytetään ja tarvitaan, lisääntyy.

Nykyaikaisella kalustonhallintajärjestelmällä pystyt varmistamaan, että käytössäsi on tarkimmat mahdolliset tiedot päätöksenteon tueksi.

Haluatko nähdä käytännössä, miten moderni kalustonhallintajärjestelmä tuottaa dataa ja auttaa päätöksenteossa? Ota yhteyttä!